Idella föreningen Tjejers rätt i samhället (TRIS)

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

www.tris.se

 

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Utsatta

Anhöriga