Identifiering, bemötande, stöd och behandling till våldsutsatta vuxna

Region Västerbottens rutin för identifiering, bemötande, stöd och behandling till våldsutsatta vuxna. Rutinen innehåller också åtgärder för att identifiera patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning.

Till Region Västerbottens webbplats

Riktlinje/rutin

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt