Information från 1177 om könsstympning. Könsstympning – omskärelse av flickors underliv.

1177 är en tjänst från Sveriges regioner. På denna sida finns information om olika typer av könsstympning, de komplikationer som kan uppstå efter könsstympning samt råd om när och var man kan söka vård.

Länk till webbplats

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård

Utsatta

Anhöriga