Information om hedersrelaterad brottslighet från Brottsoffermyndigheten

Information om hedersrelaterad brottslighet och vad det innebär, inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Det innehåller även information till utsatta, närstående och till yrkesverksamma. Utöver det finns även information om man har blivit utsatt för brott i ett annat land än Sverige och vilken ersättning man kan få rätt till.

Länk till informationen på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Stödmaterial

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet

Utsatta

Anhöriga