Information till dig som blivit utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning

Här hittar du information om var du kan vända dig om du har blivit utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Webbplats

Stöd och skydd

Nationellt

Utsatta

Anhöriga