Informationsblad från Västra Götalandsregionen - "Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet!"

I samverkan med Länsstyrelsen och Göteborgs Stad har Västra Götalandsregionen satt samman viktig information för personer och verksamheter som möter barn och unga. Detta informationsblad kan sättas upp på arbetsplatser som möter barn och unga.

Till Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) webbplats

Stödmaterial

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård