Informationssida från Polisen om hedersrelaterad brottslighet

Information om vad man som utsatt behöver tänka på, hur en anmälan går till och vilka rättigheter man har till stöd och skydd. Även exempel på vad som utgör hedersrelaterade brott inklusive könsstympning lyfts fram och även det nya hedersbrottet, samt hedersmotiv som grund för straffskärpning. Sidan innehåller även information om utreseförbud och vad det innebär.

Till informationen på Polisens webbplats

Stödmaterial

Webbplats

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Utsatta