Inspelat seminarium "Rätt att veta-fokus könsstympning av flickor och kvinnor" från MUCF

Inspelat seminarium med fokus på bemötande av flickor och kvinnor som utsatts för könstympning, eller som riskerar att utsättas. Användbara länkar och presentationer från seminariet finns bilagda.

Till det inspelade seminariet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) webbplats

Övrigt

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård