Intyg vid risk för könsstympning

Ett intyg till vårdnadshavare/föräldrar där sjukvårdspersonal misstänker att det finns risk för könsstympning av en flicka. Intyget innehåller information om att det inte finns några medicinska fördelar med könsstympning, vad de kan ge för konsekvenser och att det är olagligt samt signatur från specialistsjuksköterska/läkare på barnavårdscentralen.

Intyget finns på webbplatsen Rikshandboken i barnhälsovård. Rikshandboken i barnhälsovårdär ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Innehållet på Rikshandboken skrivs och granskas av verksam personal inom barnhälsovård och barnmedicin.

Länk till intyget på Rikshandbokens webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård

Anhöriga