Kalmar kommuns riktlinjer vid våld i nära relationer

Riktlinjer med syftet att klargöra och underlätta det praktiska arbetet med personer utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Den innehåller information om könsstympning, lagstiftning och konsekvenser, samt stöd i hur man bemöter flickor och kvinnor som har utsatts eller som man misstänker riskerar att utsättas.

Kalmar kommuns riktlinjer vid våld i nära relationer (öppnas som Pdf)

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet