Könsstympningspass

Könsstympningspasset är ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med utlandsresa. Det kan användas som informationsdokument och som stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk. Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Här kan du beställa publikationen från Länsstyrelsen i Östergötland.

Stödmaterial

Förebyggande

Nationellt

Utsatta

Anhöriga