Kristianstad kommuns folder om kvinnlig könsstympning

"Liten folder om kvinnligkönsstympning" är en folder med information om könsstympning av flickor, vad man ska vara uppmärksam på, lagstiftning och var man kan vända sig om någon har utsatts eller riskerar att utsättas.

Till foldern på Kristianstad kommuns webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård