Utsatt för våld - webbsida för nyanlända om hedersrelaterat våld och könsstympning

På Länsstyrelsernas webbplats Information Sverige finns sidan "Utsatt för våld". Sidan är riktad till nyanlända och handlar om våld, inklusive hedersrelaterat våld och könsstympning, samt lagstiftning, rättigheter och var man kan vända sig för att få stöd och skydd. Finns på flera språk.

Webbplats

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Utsatta

Anhöriga