Brottsoffermyndighetens handledning för personal i förskolan

Handledningen innehåller information och kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor med syftet att förskolepersonal bättre ska kunna identifiera flickor som blivit könsstympade eller riskerar att bli könsstympade samt agera utifrån detta.

Handledningen består av två delar, en kunskapshöjande del och en pedagogisk del med material och övningar som kan göras tillsammans med barnen. 

Länk till avsnittet om könsstympning i kunskapsdelen.

Länk till Brottsoffermyndighetens handledning för personal i förskolan.

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Förskola/Skola