Lysekils kommun handbok för arbete mot hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning

En handboken som riktar sig till personal inom kommunen som möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning. Den syftar till att öka grundkunskapen och bidra till ett professionellt bemötande och att den som är utsatt får ett samlat stöd och skydd utifrån sina behov.

Till Lysekil kommuns webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet