Kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige

Ett metodstöd på webbplatsen Information om Sverige. Metodstödet är för yrkesverksamma som möter nyanlända och asylsökande och handlar om hur man pratar om kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning. Materialet innehåller diskussionsfrågor och olika caseövningar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansvar för att förvalta Informationsverige.se i samarbete med övriga länsstyrelser i Sverige.

Till metodstödet på webbplatsen Information om Sverige

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter