Motverka hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan

Skolverkets sida innehåller information om hur man inom förskola och skola kan arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning av flickor och kvinnor.

Webbplats

Förebyggande

Nationellt

Förskola/Skola