Myndighetsgemensam vägledning mot hedersrelaterad brottslighet

En vägledning om hur man kan ge stöd och skydd när vuxna och barn riskerar att bli eller har blivit bortförda till utlandet i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet såsom könsstympning. Vägledningen ska fungera som ett stöd för personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolväsendet och polis. 

Till vägledningen på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats

 

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet