Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) webbstöd för vården: "Att möta kvinnor och flickor som könsstympats”.

Stöd i att bemöta flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.

Till webbstöd för vården på NCKs webbplats

Stödmaterial

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård