Ökad kunskap om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfunden - slutredovisning

Myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) slutredovisning av deras insats i myndighetsgemensamma uppdraget att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

SST har gjort flera insatser riktade till olika målgrupper. Här ingår ledarskapsprogram för kvinnor, ett webbinarium om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till trossamfund och myndigheter, en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck, samt framtagning av ett studiematerial, en utbildningshelg och uppstart av studiecirklar mot könsstympning - med fokus på trossamfund där sedvänjan kan förekomma.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Trossamfund