Podcasten Sex på arbetstid om könsstympning

Podcasten Sex på arbetstid är producerad av Västra Götalandsregionen. De har gjort två avsnitt om könsstympning med Cecilia Berger, gynekolog och biträdande överläkare på Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm.

Det första avsnittet belyser vad könsstympning är och vilka konsekvenser ingreppet kan ge.

Podcast avsnitt 38, om Könsstympning del 1

Det andra avsnittet handlar om vilken hjälp som finns att få för de som har besvär efter könsstympning och på vilket sätt sjukvården kan ställa frågor om könsstympning till patienter.

Podcast avsnitt 39, om Könsstympning del 2

Övrigt

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård