Publikaton från Existera, "Medan vi skärs tittar världen på" - en uppskattning av antalet utsatta flickor och kvinnor.

"Medan vi skärs tittar världen på" är en uppskattning av antalet utsatta flickor och kvinnor i Sverige. Publikationen är framtagen av Existera i samarbete med kommunikationsbyrån KAPI.

Publikation öppnas som PDF i nytt fönster

Stödmaterial

Förebyggande

Kommunalt

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle