Rapporten "Förlösande för kvinnohälsan? En uppföljning av satsningen på kvinnors hälsa" från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

En del av slutrapporteringen av ett samlat regeringsuppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera regeringens satsning på kvinnors hälsa. Myndigheten har följt upp överenskommelserna mellan regeringen och SKR om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Inklusive vård till kvinnor som utsatts för könsstympning.

Till rapporten på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Myndigheter

Hälso- och sjukvård