Region Norrbottens vårdrutin för kvinnor som har utsatts för könsstympning

Region Norrbottens vårdrutin för kvinnor som har utsatts för könsstympning.

Region Norrbottens vårdrutin (öppnas som Pdf)

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård