Region Östergötlands vårdprocessprogram angående kvinnlig könsstympning

Det här är Region Östergötlands vårdprocessprogram angående kvinnlig könsstympning. Ett vårdprogram innehåller rekommendationer för hur vårdgivare ska hantera utredning, diagnosticering, behandling, remittering och uppföljning av en viss sjukdom hos patienter.

Till Vårdgivarwebb för region Östergötland - våld i nära relationer

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård