Region Sörmlands vårdprogram avseende kvinnlig könsstympning

Det här är region Sörmlands vårdprogram avseende kvinnlig könsstympning. Ett vårdprogram innehåller rekommendationer för hur vårdgivare ska hantera utredning, diagnosticering, behandling, remittering och uppföljning av en viss sjukdom hos patienter.

Länk till vårdprogrammet som finns på NCKs webbplats

Riktlinje/rutin

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård