Region Stockholms riktlinje - kvinnor som är könsstympade

Denna riktlinje riktar sig till barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Den innehåller information om var i världen könsstympning förekommer, de konsekvenser som kan uppstå till följd av könsstympning samt vad det innebär för den gravida kvinnan. Riktlinjen innehåller både råd för klinisk undersökning och råd om hur barnmorskor kan samtala förebyggande om könsstympning.

Länk till webbplats

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård