Region Västerbottens riktlinje för att förebygga och uppmärksamma våldsutsatthet

Region Västerbottens riktlinje för att förebygga och uppmärksamma våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Riktlinjen innehåller information om var i världen kvinnlig könsstympning förekommer och information om vidareremittering.

Till Region Västerbottens webbplats

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård