Region Västerbottens rutin för identifiering, bemötande, stöd och behandling till våldsutsatta vuxna

Region Västerbottens rutin för identifiering, bemötande, stöd och behandling till våldsutsatta vuxna. Rutinen innehåller också åtgärder för att identifiera patienter med erfarenhet av kvinnlig könsstympning.

Till rutin på region Västerbottens webbplats

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård