Regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning från Västra Götalandsregionen.

Regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning från Västra Götalandsregionen.

Den medicinska riktlinjen syftar till att standardisera och förbättra rutiner så att personer som riskerar att utsättas, eller har utsatts för kvinnlig könsstympning, ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling.

Regional medicinsk riktlinje på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) webbplats

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård