Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021 - Vården före, efter och under graviditet samt kvinnors hälsa i övrigt

Denna rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en sammanfattning av regionernas satsningar för kvinnors hälsa under år 2021.
Rapporten beskriver också regionernas arbete för god vård för kvinnor som har utsatts för könsstympning. Rapporten kan användas som ett stöd i regioners och verksamheters förbättringsarbete.

Länk till rapporten

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Kommunalt

Regionalt

Hälso- och sjukvård