Rikshandboken i barnhälsovård - för professionen: Könsstympning av flickor

Rikshandboken i barnhälsovård är en tjänst från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. På denna webbsida finns information om förebyggande arbete i barnhälsovården och hur barnhälsovården kan arbeta för att identifiera barn i risk.

Länk till webbplatsen

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård