Samtal om könsstympning - Lathund till skolsköterskor från Västerås stad

Lathund för skolsköterskor att använda vid hälsosamtal och andra samtal med vårdnadshavare om könsstympning av flickor och kvinnor. Innehåller information om könsstympning samt vikten av bemötande och hur man kan ställa frågor.

Lathunden är framtagen av Västerås stad.

Till lathunden framtagen av Västerås stad, som finns att ladda ner på MUCFs webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Hälso- och sjukvård