Samtalsstöd för socialtjänst från Amelmottagningen

Det här samtalsstödet riktar sig till socialtjänsten och kan användas för att främja upptäckt av könsstympning. Det är framtaget av Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm. Amelmottagningen är en specialistmottagning som erbjuder vård till kvinnor med erfarenhet av könsstympning.

Till samtalstödet på Södersjukhusets webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Regionalt

Nationellt

Socialtjänst