Säter kommuns policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

En policyn som syftar till att ge information om vad hedersrelaterat våld är, inklusive könsstympning. Den innehåller även vilka signaler som yrkesverksamma behöver vara uppmärksamma på. Den ska fungera som ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att någon är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar även till att tydliggöra olika aktörers roller och ansvar.

Till Säter kommuns policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård