Skolverkets webbkurs "Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck"

En webbkurs om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med fokus på främjande och förebyggande insatser.

Till Skolverkets webbkurs

Webbutbildning

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola