Slutrapport av uppdrag om att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Slutredovisning av Barnafrids uppdrag att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingick att samla in och sprida goda erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete för att säkerställa kvaliteten på brottsutredningarna, och säkerställa ett likvärdigt bemötande. I uppdraget har även ingått att samla in och sprida goda exempel på hur kunskap har omsatts i praktiken, samt genomförande av insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna.

Följ länk för att läsa delredovisning och slutredovisning.

Till rapporterna på Linköpings Universitets (Barnafrid) webbplats

Myndighetsrapporter

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet