Slutrapport (U2013/5292/JÄM) ”Uppdrag könsstympning"

Slutredovisning från Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Till slutrapporten på Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet

Utsatta