NCH - Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtrycks (NCH) slutredovisning av myndighetsgemensamt uppdrag A2021/01029 för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. NCH redovisar resultaten från de två insatserna om informationsinsatser och kunskapshöjande insatser och utvecklade arbetssätt.

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola