Slutredovisning Uppdrag att sprida Våga göra skillnad (2016:05) från Nationella Kompetensteamet.

Slutrapport om hur Nationella kompetensteamet har spridit de två vägledningarna våga se och våga göra skillnad till yrkesverksamma på lokal, regional och nationell nivå.

Till slutredovisningen på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Utsatta