Socialstyrelsens slutrapport ”inventering av vård för flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning”

Slutredovisning av Socialstyrelsens uppdrag (S2018/03516/JÄM) att inventera vården för flickor och kvinnor som varit utsatta för könsstympning. Myndigheten har inventerat och analyserat vilken vård som erbjuds, om vården är jämlik mellan regioner och förslag på hur vården kan förbättras och bli mer jämlik.

Till slutrapporten på Socialstyrelsens webbplats

Myndighetsrapporter

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård