Socialstyrelsens slutrapport ”Underlag till handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.”

Slutredovisning (S2017/06724/JÄM) om underlag till handlingsplan för socialtjänst, elevhälsa, och hälso-och sjukvård där man identifierat 5 övergripande utvecklingsområden: Kartläggning, identifiering, samverkan, kunskap och kompetens samt information och stöd till målgruppen. 

Till slutrapport på Socialstyrelsens webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård