Stödkort till yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Stödkorten innehåller information om hedersrelaterat våld och fötryck inklusive könsstympning samt tecken och signaler på att någon är utsatt. Matierlet innehåller också information om vad som är viktigt att tänka på och hur man ska tänka när man gör risk- och skyddsbedömningar för utsatta.

Resurscentrum i Trollhättan stad har tagit fram stödkort som du som yrkesverksam kan använda. Stödkorten går att skriva ut eller skicka till ett tryckeri. De är framtagna i storlek A5.

Till stödkorten på Trollhättan stads webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet