Stödmaterial från Socialstyrelsen - ”Kvinnlig könsstympning- Ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete”

Stödmaterialet ”Kvinnlig könsstympning- Ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete” riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård som möter flickor som utsatts för könsstympning och de som befinner sig i riskzon för att bli utsatta. Utöver information om könsstympning av flickor och kvinnor så finns också delar rörande bemötande, förebyggande arbete, dokumentation och lagstiftning.

Till publikationen på Socialstyrelsens webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård