Trosa kommuns handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck

En handlingsplan med syftet att säkerställa att anställda inom socialkontoret, förskola och skola ska ha god kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning av flickor och kvinnor. Kunskapen ligger till grund för att förebygga våldet. Målet är att de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska ges adekvat stöd och hjälp utifrån behov. Kompetensen ska öka inom nämndens ansvarsområden, arbetet ska utvecklas, samordnas och genomföras och ske i enlighet med lagstiftning och styrdokument.

Till Trosa kommuns handlingsplan Hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Socialtjänst