Uppsala kommuns webbhandbok om könsstympning

Information till medicinsk elevhälsa, innehåller fakta om könsstympning av flickor och kvinnor, vikten av bemötande och tips på vidareremittering.

Tillgång till materialet kräver inloggning.

Länk till Uppsala kommuns webbhandböcker för elevhälsans HSL-professioner

Stödmaterial

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Kommunalt

Förskola/Skola

Hälso- och sjukvård