Uppskattningskartläggning ”Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning- En uppskattning av antalet”

En uppskattning av prevalens av flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Siffrorna baseras på befolkningssiffror från 2012 och man uppskattade att ca 38 000 flickor och kvinnor i Sverige hade blivit utsatta för könsstympning varav ca 7 000 som vid tillfället var under 18 år. Ytterligare 19 000 flickor bedömdes utgöra en riskpopulation.

Till rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Myndighetsrapporter

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Hälso- och sjukvård