Utbildningsmodul #enfrågaomheder

Inom ramen för sitt regeringsuppdrag har Barnafrid tagit fram en utbildningsmodul med utbildningsfilmer med syfte att stärka barnahusverksamheternas kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet innehåller fallbeskrivningar med tillhörande frågeställningar som riktar sig till respektive verksamhet. Materialet är framtaget i samverkan med med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, NKT.

Till utbildningen på Linköpings Universitets (Barnafrid) webbplats

Webbutbildning

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet