Våga se - en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

Vägledningen innehåller information om könsstympning av flickor och kvinnor, samt hur yrkesverksamma kan uppmärksamma utsatta eller de som är i riskzon att utsättas. Den lyfter även fram svårigheter och möjligheter i arbetet och hur man som yrkesverksam kan prata om könsstympning. Det tydliggör även myndigheters ansvar, vikten av arbetet inom idéburen sektor samt lyfter fram barns- och ungdomars perspektiv.

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands
regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) om att ta fram ett vägledande material om
könsstympning av flickor och kvinnor.

Till vägledningen på Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats

Stödmaterial

Stöd och skydd

Nationellt

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet