Vårdprogram Könsstympning Region Jämtland Härjedalen

Det här är Region Jämtland Härjedalens vårdprogram avseende könsstympning. Vårdprogrammet innehåller information om hur olika delar av hälso- och sjukvården kan arbeta för att förebygga och upptäcka könsstympning av flickor och kvinnor samt information om vård till kvinnor som har utsatts för könsstympning.

Region Jämtland Härjedalens vårdprogram "Könsstympning" (pdf)

Riktlinje/rutin

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Regionalt

Hälso- och sjukvård